Praktisk Info

Sydthy Friskole og børnehaven Muslingen ligger

i naturskønne omgivelser ved Visby Bredning.

Du kan altid kontakte os på tlf. 97952307 eller sende en mail til:

visby@sydthy-friskole.dk

Læs mere om Muslingen:

Åbningstider i Muslingen:

Mandag - torsdag:
6.30 - 17.00

Fredag:
6.30 - 16.00

(Åbningstiderne kan ændres, hvis behovet ændres)

Takster for forældrebetaling:
Betaling i 11 måneder (juli måned er betalingsfri)  

 

Fuldtid:

Deltid(30):

3- 6-årige

2029 kr. (pr.1/1/22)

1522 kr. (pr.1/1/22)

Forældreråd:

Børnehaven Muslingen er en privatinstitution, godkendt efter dagtilbudslovens § 20 - drevet af Sydthy Friskole. Friskolens bestyrelse er derfor den ansvarlige bestyrelse for både børnehave og skole.

Børnehaven har dog mulighed for at oprette sit eget forældreråd, bestående af 5 medlemmer, hvoraf de 3 skal være forældre til børn i børnehaven. Rådet skal desuden bestå af en ledelsesrepræsentant, en medarbejderrepræsentant og mindst 2 suppleanter for de forældrevalgte medlemmer.

Medlemmer af forældrerådet og suppleanter vælges for ét år ad gangen. Forældrerådet arbejder inden for friskolens formål og værdigrundlag og er med til at fastsætte rammerne for børnehavens daglige virke - opgaverne er mangeartede og kan være alt fra indretning, planlægning af arrangementer til diskussion af pædagogiske principper og læreplaner.

Udlejning af skolen

Skolens lokaler kan udlejes til personer med tilknytning til skolen.

Henvendelse og yderligere information til John som står for booking på 40421820 eller skolen på 97952307.