Forældreinfo

Sydthy Friskole og børnehaven Muslingen ligger
i naturskønne omgivelser ved Visby Bredning.

 

Du kan altid kontakte os på tlf. 97952307 eller på mail til: visby@sydthy-friskole.dk

Skolens kontonummer er: 9111 4410101799 Sparekassen Thy.

Besøg vores facebook-side her.

 

Du finder diverse foldere for Sydthy Friskole og Muslingen under siden her.

Skolepenge for skoleåret 2015/2016 udgør:

Skolepenge og SFO betales i 11 rater pr. år (Juli er betalingsfri).

Pris pr. måned:

Skolepenge elever 900 kr.

Skolepenge elever (som går i SFO) 650 kr.

Skolepenge 2.barn 550 kr.

Skolepenge 3. og flg: 0 kr.

Skolefritidsordning 600 kr.

SFO benyttes fra 0. - 3. klasse og er på skoledage åben mandag - torsdag
kl. 6.30 - 17.00 samt fredag kl. 6.30 - 16.00.

Der kan søges delvis friplads til skole og SFO. Skema udleveres i starten af skoleåret.

Efter skoletid: Skolen sørger for, at alle børn har en nem og god hjemtransport.

 

Udlejning af skolen

Skolens lokaler kan udlejes til personer med tilknytning til skolen.
Henvendelse og yderligere information til skolen på 97952307.